Pallet nhựa

NHỰA DANPLA

Thùng nhựa

thông tin liên hệ
-

Hoàng Ngọc Giang
Giám Đốc - 0983 535 646

-

-

-

-

-

thùng nhựa

Khay b1
Khay b1
khay b2
khay b2
khay b4
khay b4
thung gap kt 600x400x300mm
thung gap kt 600x400x300mm
thung t8 dac
thung t8 dac
thung t8 rong
thung t8 rong
Thùng nhựa màu xanh dương
Thùng nhựa màu xanh dương
Thùng nhựa gập
Thùng nhựa gập
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa