Pallet nhựa

NHỰA DANPLA

Thùng nhựa

thông tin liên hệ
Hoàng Ngọc Giang
Giám Đốc - 0983 535 646

Thùng Nhựa Danpal

test
test
11
11
Thùng Nhựa Danpla hai nắp đậy, tay xách thùng
Thùng Nhựa Danpla hai nắp đậy, tay xách thùng
Thùng Nhựa Danpla có khay nẹp 4 góc
Thùng Nhựa Danpla có khay nẹp 4 góc
Thùng Nhựa Danpla 1 nắp đậy, có khay nẹp 4 góc
Thùng Nhựa Danpla 1 nắp đậy, có khay nẹp 4 góc
Thùng Nhựa Danpla không nẹp góc
Thùng Nhựa Danpla không nẹp góc
Thùng nhựa Danpla chống tĩnh điện
Thùng nhựa Danpla chống tĩnh điện
Thùng Nhựa Danpla màu đen, nẹp 4 góc
Thùng Nhựa Danpla màu đen, nẹp 4 góc
Thùng nhựa Danpla có vách ngăn
Thùng nhựa Danpla có vách ngăn
Thùng nhựa Danpla không nẹp, gập lại được
Thùng nhựa Danpla không nẹp, gập lại được
Vách ngăn Danpla
Vách ngăn Danpla
Thùng nhựa Danpla 2 ngăn, có nắp vải
Thùng nhựa Danpla 2 ngăn, có nắp vải
Khay nhựa Danpla
Khay nhựa Danpla
Thùng Nhựa Danpla
Thùng Nhựa Danpla